≡ menu
Wybierając falownik sugerujesz się :
Sonda
Sposób dostawy i płatność
 • Spedycja FeDex
 • Odbiór osobisty
 • Przedpłata na konto (proforma)
 • Płatne przy odbiorze u kuriera
 
Wyszukiwarka

Falowniki Danfoss Micro Drive FC 51 - Porady / Instrukcje

 

Oferta Falowników Danfoss Micro Drive FC 51:

 

Kliknij link poniżej, aby przejść do strony kategorii produktów w naszym sklepie i zobaczyć wszystkie dostępne falowniki Danfoss serii Micro Drive FC 51:

 

 

Falowniki Danfoss Micro Drive FC 51

 

 

Porady i instrukcje programowania falowników Danfoss Micro Drive FC 51

 

 

Porady multimedialne

 

 

Praca z ustawieniami fabrycznymi - sterowanie potencjometrem i przełącznikami

 

Podłączenie do falownika Danfoss Micro Drive FC 51 zestawu przełączników oraz potencjometru pozwalających na uruchamiania, zatrzymywanie, zmianę kierunku obrotów silnika oraz na zadawanie częstotliwości wyjściowej falownika:

 • Przełącznik nr 1 - służący do uruchamiania silnika z domyślnym kierunkiem obrotów - wpinamy pomiędzy zaciski falownika nr "12" (źródło napięcia +24VDC) oraz nr "18" (wejście cyfrowe nr 1) - START,
 • Przełącznik nr 2 - służący do zmiany kierunku obrotów silnika na przeciwny - wpinamy pomiędzy zaciski falownika nr "12" (źródło napięcia +24VDC) oraz "19" (wejście cyfrowe nr 2)  - REVERSE - w celu pracy silnika, z przeciwnym kierunkiem obrotów również weście cyfrowe nr 1 - START musi być aktywne,
 • Potencjometr - służący do zadawania częstotliwości wyjściowej falownika - podłączamy go pod zaciski nr "50" (źródło napięcia +10V dla potencjometru), "53" (wejście analogowe napięciowe 0-10V), "55" (masa odniesienia dla potencjometru),

Schemat podłączenia powyższych elementów do falownika Danfoss Micro Drive FC 51 przedstawia się następująco:

Schemat podłączenia - Danfoss Micro Drive FC 51

W górę.

 

Praca z ustawieniami fabrycznymi - sterowanie zadajnikiem ZAD1-ECO

 

Przy wykorzystaniu zadajnika ZAD1-ECO do sterowania pracą falownika Danfoss Micro Drive FC 51 pracującego z ustaiweniami fabrycznymi, bez stosowania dodatkowych elementów elektronicznych nie uzyskamy możliwości zmiany kierunku obrotów silnika, a jedynie będziemy w stanie sterować jego uruchamianiem i zatrzymywaniem oraz zadawać częstotliwość wyjściową falownika. W celu możliwości zmiany kierunku obrotów należy zmienić parametry konfiguracyjne falownika, co zostanie pokazane w następnej części poradnika.

Zadajnik podłączamy do falownika w następujący sposób:

Schemat podłączenia - Danfoss Micro Drive FC 51 - zadajnik ZAD1-ECO

W górę.

 

Wprowadzanie danych znamionowych silnika do pamięci falownika

 

Wprowadzanie danych znamionowych silnika (jego mocy znamionowej, napięcia, prądu znamionowego, częstotliwości i nominalnej prędkości obrotowej) do pamięci falowników Danfoss Micro Drive FC51 odbywa się przy wykorzystaniu następujących parametrów:

 • Parametr "1-20" - moc silnika odczytana z tabliczki znamionowej, Istnieje tutaj ograniczenie mówiące o tym, że wprowadzona moc silnika nie może być mniejsza niż 2 wartości z typoszeregu w dół i 1 wartość w górę od mocy nominalnej przemiennika. Przykładowo dysponując przemiennikiem o mocy 1,5kW - parametr ten będzie mógł przyjąć wartość 0,75kW, 1,1kW, 1,5kW oraz 2,2kW,
 • Parametr "1-22" - napięcie silnika odczytane z tabliczki znamionowej - dostępny zakres nastaw: od 50 do 999V,
 • Paramter "1-23" - znamionowa częstotliwość silnika -  zakres nastaw od 20 do 400Hz - wartość domyślna 50Hz,
 • Parametr "1-24" - znamionowy prąd silnika - wartość odczytana z tabliczki znamionowej - odpowiednio dla danego sposobu połączenia uzwojeń silnika - zakres nastaw - od 0,01 do 26,00A,
 • Parametr "1-25" - znamionowa prędkość obrotowa silnika - podobnie jak wcześniejesze prametry również wartość znamionowej prędkości oborotowej odczytujemy z tabliczki znamionowej i wprowadzamy do pamięci falownika - zakres nastaw od 100 do 9999 obr./min.

 

Falowniki Danfoss VLT Micro Drive FC 51 - przykład programowania cz 1

 

W górę.

 

Falowniki Danfoss VLT Micro Drive FC 51 - przykład programowania cz 2

 

W górę.

 

Wprowadzenie parametrów silnika

 

W górę.

 

Tryby sterowania

 

W górę.

 

 

Dedykowana aplikacja

 

 

W górę.

 

 

Kopiowanie i przenoszenie parametrów

 

W górę.

 

 

Jak ustawić hasło dostępu?

 

W górę.

 

Instrukcje do pobrania:

Facebook

AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES