≡ menu
Wyszukiwarka

Falowniki ABB ACS150

 

Porady i instrukcje programowania falowników ABB ACS150

 

 

Podstawy obsługi falowników ABB serii ACS150 - ustawianie parametrów

 

Podstawową obsługę falowników serii ACS150 firmy ABB zademonstrujemy na przykładzie wyboru makra konfiguracyjnego, które jest ustawiane w parametrze "9902". Domyślną wartością tego parametru jest wartość "1" - czyli makro konfiguracyjne typu "ABB Standard", zaś teraz pokażemy w jaki sposób zmienić wartość tego parametru, tak aby wybrać makro konfiguracyjne typu "Potencjometr Silnika" (wartość parametru "9902" = "4").

Procedura ustawiania wartości parametru:

 • Naciskamy przycisk "MENU / ENTER" - do czasu gdy na ekranie (dolnym wierszu wyświetlacza) zobaczymy napis "MENU",
 • Za pomocą strzałek w górę oraz w dół przewijamy elementu menu falownika, tak aby dotrzeć do skróconego trybu edycji parametrów oznaczonego symbolem "PAr S",
 • Zatwierdzamy wybór naciskając "MENU / ENTER",
 • Będąc w skróconym trybie edycji parametrów, ponownie wykorzystując strzałki góra / dół odnajdujemy parametr "9902",
 • "MENU / ENTER" przez około dwie sekundu przechodzimy do trybu edycji tego parametru,
 • Będąc w trybie edycji parametrów w dolnym wierszu ekranu powinien być widoczny napis "SET",
 • Przy wykorzystaniu strzałek góra / dół ustawiamy pożądaną wartość parametru - w naszym przypadku będzie to wartość 4,
 • "MENU / ENTER"
 • Za pomocą przycisku "RESET / EXIT" opuszczamy skrócony tryb edycji parametrów i wracamy do głównego ekranu falownika,

 

W górę.

 

Pierwsze uruchomienie falowników ABB ACS150 - wprowadzanie parametrów silnika

 

Podczas pierwszego uruchomienia falowników ABB serii ACS150 należy do ich pamięci wprowadzić parametry silnika podłączonego do danego falownika oraz skonfigurować najważniejsze parametry jego pracy. W tym celu należy odpowiednio skonfigurować poniższe parametry:

 • "9902" - wartość "1" - wybór makroaplikacji "ABB Standard",
 • "9905" - wartość wg tabliczki znamionowej - znamionowe napięcie silnika,
 • "9906" - wartość wg tabliczki znamionowej - znamionowy prąd silnika,
 • "9907" - wartość wg tabliczki znamionowej - znamionowa częstotliowość silnika,
 • "1105" - max. wartość częstotliwości dla zadawania zewnętrznego REF1,
 • "1202" - wartość częstotliwości stałej nr 1,
 • "1203" - wartość częstotliwości stałej nr 2,
 • "1204" - wartość częstotliwości stałej nr 3,
 • "2008" - max. limit częstotliwości wyjściowej przemiennika,
 • "2102" - wybór funkcji zatrzymania falownika,
 • "2202" - wartość czasu przyśpieszania 1,
 • "2203" - wartość czasu hamowania 1,

 

W górę.

Instrukcje do pobrania:

Facebook