≡ menu
Wyszukiwarka

Falowniki Yaskawa J1000

 

Porady i instrukcje programowania falowników Yaskawa serii J1000

 

 

Porady multimedialne

 

 

Schemat falowników Yaskawa serii J1000

 

Schemat podłączeniowy falowników Yaskawa J1000:

Schemat Yaskawa J1000

W górę.

 

Falowniki Yaskawa J1000 - START / STOP, zmiana kierunku obrotów

 

Sterowanie pracą falownika Yaskawa J1000 za pomocą przełącznika oraz zadawanie częstotliwości za pomocą potencjometru.

 

Przełącznik 3-pozycyjny podłączamy pod zaciski falownika:

 • S1 - wejście cyfrowe nr 1,
 • S2 - wejście cyfrowe nr 2,
 • SC - zacisk wspólny,

Potencjometr łączymy z zaciskami:

 • +V - źródło napięcia +10V dla potencjometru,
 • A1 - wejście analogowe,
 • AC - masa odniesienia dla potencjometru,

 

Parametry falownika ustawiamy w następujący sposób:

 • "A1-01" - poziom dostępu - ustawiamy na wartość "2" - zaawansowany poziom dostępu,
 • "C6-01" - wybór trybu pracy - w zależności od aplikacji, w której pracuje falownik ustawiamy "0" - dla normalnego obciążenia (ND - Normal Duty) lub "1" - dla dużego obciążenia (HD - Heavy Duty),
 • "b1-01" - wybór źródła częstotliwości - ustawiamy na wartość "1" - wejście analogowe A1,
 • "b1-02" - wybór źródła polecenia startu / zatrzymania - ustawiamy na wartość "1" - sterowanie za pomoą zacisków falownika,
 • "H1-01" - funkcja wejścia cyfrowego S1 - ustawiamy na "1" - praca silnika w przód,
 • "H1-02" - funkccja wejścia cyfrowego S2 - ustawiamy na "2" - praca silnika w tył,
 • "H3-01" - wybór trybu pracy wejścia analogowego "A1" - uwstawiamy na "0" - praca jako wejście analogowe napięciowe od 0 do 10V,
 • "C1-01" oraz "C1-02" - czasy przyśpieszania / zatrzymywania - ustawiamy stosowanie do potrzeb aplikacji,
 • "E2-01" - prąd znamionowy silnika - wprowadzamy na podstawie danych z tabliczki znamionowej silnika,
 • "E2-02" - pośliz znamionowy silnika - wprowadzamy na podstawie danych z tabliczki znamionowej silnika,
 • "E2-03" - prąd silnika bez obciążenia" - wprowadzamy na podstawie danych z tabliczki znamionowej silnika, w przypadku braku tej informacji ustawiamy jako połowę prądu znamionowego,
 • "E2-04" - rezystancja między-przewodowa silnika - odczytujemy z karty katalogowej lub wprowadzamy na podstawie przeprowadzonych pomiarów,

 

Po zaprogramowaniu parametrów falownika, przechodzimy do uruchomienia testowego napędu (bez podłączonego obciążenia silnika) - weryfikujemy poprawność pracy układu, a następnie podłączamy obciążenie również sprawdzając poprawność pracy napędu z obciążeniem.

W górę.

 

 

Falowniki Yaskawa J1000 - podłączenie zadajnika ZAD-1-ECO

 

Do podłączenia zadajnika ZAD-1-ECO do falownika Yaskawa J1000, konieczne jest zastosowanie zewnętrzengo zasilacza o napięciu wyjściowym od 12 do 24V. W naszym przypadku zastosowany został zasilacz Mean Well MDR-20-24 o mocy 20W i napięciu wyjściowym 24VDC.

Układ falownik, zadajnik, zasilacz został połączony zgodnie z poniższym schematem:

 

Schemat Yaskawa J1000

 • Zacisk nr "1" zadajnika połączono z zaciskiem "AC" falownika - masą odniesienia dla wejścia analogowego,
 • Zacisk nr "2" zadajnika połączono z zaciskiem "A1" falownika - wejściem analogoweym napięciowym 0..10V,
 • Zacisk nr "3" zadajnika połączono z zaciskiem "+V" falownika - źródłem napięcia +10V dla zasilania potencjometru,
 • Zacisk nr "4" zadajnika połączono z zaciskiem "-V" zasilacza Mean Well,
 • Z zaciskiem "-V" zasilacza Mean Well połączono również zacisk wspólny falownika - "SC",
 • Zaciski nr "5", "9", "11" połączono z zaciskiem "+V" zasilacza - źródłem napięcia +24VDC,
 • Zacisk nr "6" zadajnika połączono z zaciskiem "AC" falownika - masą odniesienia dla wyjścia analogowegom
 • Zacisk nr "8" zadajnika połączono z zaciskiem "S1" falownika - wejściem cyfrowym nr "1" uruchamiającym silnik z kierunkiem obrotów w prawo,
 • Zacisk nr "10" zadajnika połączono z zaciskiem "S2" falownika - wejściem cyfrowym nr "2" uruchamiającym silnik z kierunkiem obrotów w lewo,

 

Dla tak zrealizowanego układu połączeń falownik Yaskawa J1000 pracującu z ustawieniami fabrycznymi będzie prawidłowo współpracował z zadajnikiem ZAD-1-ECO. W celu obsługi falownika za pomocą zadajnika należy za pomocą przycisku "LO / RE" (local / remote) wybrać zdalny tryb sterowania falownikiem - sterowanie poprzez zaciski wejściowe. Tryb ten będzie aktywny wówczas gdy dioda znajdująca się na przycisku "LO / RE" nie świeci.

 

W górę.

 

Falowniki Yaskawa J1000 - podłączenie wskaźnika prędkości CM22-WP

 

Wskaźnik prędkości falownika CM22-WP podłączamy do falownika Yaskawa J1000 zgodnie z widocznym poniżej schematem:

 

Wskaźnik CM22-WP - podłączenie do falownika Yaskawa J1000 - schemat

Do zasilenia wskaźnika CM22-WP potrzebny będzie zewnętrzny zasilacz o napięciu 5-24V, na schemacie powyżej został zastosowany zasilacz MeanWell MDR-20-24 o mocy 20W i napięciu wyjściowym 24V.

Zaciski "+" oraz "-" z sekcji zasilania wkaźnika łączymy za zaciskami "V+" oraz "V-" zasilacza.

Wejście wskaźnika (zacisk "+") łączymy z zaciskiem "AM" falownika - wyjściem analogowym napięciowym 0-10V.

Wejście wskaźnika (zacisk "-") łaczymy z zaciskiem "AC" falownika,

 

Konfigurujemy parametr "H4-01" - ustaiwamy jego wartość na "02", dzięki czemu wartość napięcia na wyjściu analogowym falownika będzie proporcjonalna do jego aktualnej częstotliwości wyjściowej.

 

W górę.

 

Ustawianie częstotliwości wyjściowej powyżej 60Hz

 

Do modyfikacji domyślnych nastaw częstotliwości w falownikach Yaskawa J1000 służą parametry "E1-04", "E1-06", "E1-07" oraz "E1-09", dodatkowo z parametrami z parametrami tymi powiązane są parametru odpowiadające za napięcie wyjściowe przetwornicy: "E1-05", "E1-08" oraz "E1-10".

 • Parametr "E1-04" - Maksymalna częstotliwość wyjściowa, wartość tego parametru został domyślnie ustawiona na 60Hz, w przypadku gdy chcemy aby falownik pracował z większą częstotliwością możemy ją zwiekszyć do maksymalnie 400Hz, jednak należy pamiętać aby podłączony silnik również był przystosowany do pracy z taką częstotliwością,
 • Parametr "E1-06" - Częstotliwość podstawowa,
 • Parametr "E1-07" - Średnia częstotliwość wyjściowa,
 • Parametr "E1-09" - Minimalna częstotliwość wyjściowa,

Prawidłowa konfigracja falownika wymaga zachowania następującej zależności: "E1-04" ≥ "E1-06" ≥ "E1-07" ≥ "E1-09".

Dodatkowo w gdy została ustawiona liniowa charakterystyka pracy falownika to wartości parametrów: "E1-07" oraz "E1-09" muszą być równe.

W górę.

 

Falowniki Yaskawa J1000 - sterowanie za pomocą panelu operatorskiego

 

W górę.

 

Wprowadzenie parametrów silnika do pamięci falowników Yaskawa J1000

 

W górę.

 

Współpraca falownika Yaskawa J1000 z wskaźnikiem prędkości falownika CM22-WP

 

W górę.

 

Instrukcje do pobrania:

Facebook