≡ menu
Wyszukiwarka

Seria ATV12

 

Porady i instrukcje programowania falowników Altivar ATV12:

 

 

Porady multimedialne

 

 

Praca z nastawami fabrycznymi

 

Podobnie jak inni producenci falowników, tak również firma Schneider Electric zadbała by produkowane przez nią falowniki były gotowe do pracy w prostych aplikacjach bez konieczności ich programowania.

Falowniki Altivar ATV12 należy jedynie podłączyć do źródła zasilania, połączyć z silnikiem oraz do odpowiedniych wejść dostępnych na listwie zaciskowej wpiąć przełącznik, który będzie służył do uruchamiania i zatrzymywania silnika oraz potencjometr, za pomocą którego będzie możliwa zamiana częstotliwości wyjściowej falownika.

Schemat podłączenia silnika do falownikia Altivar ATV12

Powyżej zamieszczono ogólny diagram połączeniowy dla falownika ATV12, zgodnie z nim do zacisków "R/L1", "S/L2/N" oraz "PE" należy podłączyć zasilanie falownika, zaś do zacisków "U/T1", "V/T2", "W/T3" należy podłączyć silnik. Dla bezpieczeństwa obsługi oraz prawidłowego działania układ należy uziemić zgodnie z obowiązującymi normami, dobrać odpowiednie przekroje przewodów oraz zabezpieczenia zwarciowe, a jeżeli jest to wymagane przez przepisy również zabezpieczenia różnicowo-prądowe.

W celu uruchamiania falownika pracującego z ustawieniami fabrycznymi do jego listwy zaciskowej należy podłączyć przełącznik (wpinamy go pomiedzy zaciski "+24V" oraz "LI1"), zaś w celu ustawiania częstotliwości wyjściowej falownika - pod zaciski "+5V", "AI1" oraz "COM" należy podłączyć potencjometr.

Z tą instrukcją powiązana jest porada multimedialna - kliknij tutaj aby ją zobaczyć.

W górę.

 

Falowniki ATV12 - nastawy fabryczne

 

Parametry przemienników częstotliwości Altivar ATV12 zostały fabrycznie ustawione na następujące wartości:

 • Na wyświetlaczu pokazywana jest zadana częstotliwość,
 • Częstotliwość bazowa została ustaiona na 50Hz,
 • Silniki zasilane napięciem 3-fazowym 230V,
 • Czasy przyśpieszania oraz hamowania ustawione na 3 sekundy,
 • LSP - niska prędkość - 0Hz,
 • HSP - wysoka prędkość - 50Hz,
 • Tryb kontroli silnika - sterowanie skalarne U/f,
 • Kompensacja poślizgu ustawiona na 100%,
 • Prąd elektronicznego wyłącznika termicznego silnika: 100% prądu znamionowego silnika,
 • Poziom prądu hamowania DC: 70% prądu znamionowego silnika dla 0,5 sekundy,
 • Częstotliwość kluczowania: 4kHz,
 • Aktywna funkcja automatycznej adaptacji rampy hamowania,
 • Tryb sterowania: 2-przewodowy - LI1 - praca w przód, LI2, LI3, LI4 - funkcje nie przypisane,
 • Wejście analogowe AI1: 0-5V - zadawanie prędkości,
 • Wyjście analogowe AO1: nie ustawione,
 • Przekaźnik wyjściowy R1: sygnalizacja błędu, 1 styk N/O (R1A, R1C) otwierany w przypadku wystąpienia błędu lub odłączenia zasilania falownika,

W górę.

 

Przywracanie nastaw fabrycznych

 

Za przywrócenie nastaw fabrycznych w falownikach Altivar ATV12 odpowiada parametr "FCS" - może przyjmować on poniższe wartości:

 • "n0" - przywracanie nastaw fabrycznych nieaktywne - wartość tą przyjmuje parametr "FCS" każdorowazowo po wykonaniu operacji przywaracania nastaw,
 • "rECI" - przywrócenia konfiguracji zapasowej, która została poprzednio zapisana przy wykorzystaniu parametru "SCS",
 • "InI" - przywrócenie nastaw fabrycznych,
 • "InII" - przywrócenie konfiguracji zapasowej zapisanej przez oprogramowanie SoMove (gdy opcja ta jest widoczna niedostępne są opcje "rECI" oraz "InI" i na odwrót - w przypadku gdy tamte opcje są widoczne - "InII" nie jest).

Zmianę zatwierdzamy poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy przycisku "ENT".

W górę.

 

Współpraca falownika Altivar ATV12 z zadajnikiem prądowym CP-02

 

Zadajnik CP-02 jest niewrażliwy na polaryzację źródła zasilania i może być zasilany napięciem w zakresie od 10-30V w związku z czym podłączamy go do falownika Schneider ATV12 w następujący sposób:

 • Jeden z przewodów zadajnika podłączamy do zacisku +24V,
 • Drugi z przewodów zadajnika podłączamy do wejścia analogowego - AI1,

Programowanie falownika - ustawiamy następujące parametry:

 • Funkcja "FR1" (menu STEROWANIE ) - kanał zadawania prędkości - wybieramy "AI1" - prędkość zadawana przez wejście analogowe,
 • Tryb pracy wejścia analogowego AI1 ustawiamy jako wejście prądowe - z menu Full -> menu Wejść / Wyjść -> menu konfiguracji AI1 wybieramy "AI1t" i ustawiamy jego wartość na "0A",
 • Parametr skalowania wejścia prądowego wartości 0% ustawiamy na "4mA" - menu Full -> menu Wejść / Wyjść -> menu konfiguracji AI1 wybieramy "CrL1" i ustawiamy jego wartość na "4mA",

W górę.

 

Praca falowników Altivar ATV12 z ustawieniami fabrycznymi

 

W górę.

 

ATV12 - podłączenie potencjometru i przełącznika - zadawanie częstotliwości i zmiana kierunku obrotów

 

W górę.

 

Współpraca falownika ATV12 z zadajnikiem prądowym CP-02

 

W górę.

 

Instrukcje do pobrania:

Facebook