≡ menu
Wybierając falownik sugerujesz się :
Sonda
Sposób dostawy i płatność
 • Spedycja FeDex
 • Odbiór osobisty
 • Przedpłata na konto (proforma)
 • Płatne przy odbiorze u kuriera
 
Wyszukiwarka

Seria M100

 

Oferta Falowników LG M100:

 

Kliknij link poniżej, aby przejść do strony kategorii produktów w naszym sklepie i zobaczyć wszystkie dostępne falowniki LG serii M100:

 

 

Falowniki LG M100

 

 

Porady i instrukcje programowania falowników LG serii M100:

 

 

Dostępne warianty falowników LG M100

 

Falowniki LG serii M100 zpoza tym, że dostępne są w zakresie mocy od 0,1 do 2,2kW dostępne są również w różnych wariantach jeżeli chodzi o ilość wejść / wyjść zarówno cyfrowych, jak również analogowych oraz możliwość komunikacji w sieciach przemysłowych. W serii LG M100 dostępne są dwa warianty modułów I/O - wariant standardowy (Standard I/O) oraz wariant zaawansowany (Advanced I/O).

Falowniki w wariancie Standard I/O posiadają trzy programowalne wejścia cyfrowe, jedno wejście analogowe napięciowe 0..10V, jedno wyjście analogowe napięciowe 0..10V, a także jedno wyjście cyfrowe typu otwarty kolektor i jedno wyjście przekaźnikowe.

Schemat falownikia LG M100 - wariant Standard

Wersja Advanced I/O posiada pięć programowalnych wejść cyfrowych, dwa wejścia analogowe (1 wejście napięciowe 0..10V oraz 1 wejście konfigurowalne napięciowe 0..10V lub prądowe 4..20mA). Ponadto w tej wersji falowniki LG M100 posiadają jedno wyjście analogowe napieciowe 0..10V oraz dwa wyjścia przekaźnikowe. Dodatkow w tej wersji przemienniki serii M100 mogą komunikować się z innymi urządzeniami za pośrednictwem protokołu Modbus.

Schemat falownikia LG M100 - wariant Advanced

W górę.

 

Obsługa klawiatury i wyświetlacza w falownika LG M100

 

Klawiaturę wraz z wyświetlaczem w falownikach LG M100 przedstawia poniższa grafika:

 

Panel Użytkownika w falownikach LG M100

Elementy wyświetlacza oznaczone na panelu:

 1. Wyświetlacz 7-segmentowy wyświetlający informacje dotyczące stanu pracy oraz parametrów falownika,
 2. Wskaźnik ustawiania SET - mruga podcza konfiguracji parametrów, a także wówczas gdy klawisz ESC działa jako klawisz wielofunkcyjny,
 3. Wskaźnik RUN - świeci podczas pracy / mruga podczas przyśpieszania i hamowania,
 4. Wskaźnik FWD - świeci podczas ruchu do przodu,
 5. Wskaźnik REV - świeci podczas ruchu do tyłu,

 

Klawisze obsługi falownika:

 • Klawisz RUN - Przycisk pracy - pozwala na wystartowanie falownika - komenda start,
 • Klawisz STOP / RESET - pozwala na zatrzymawanie falownika (STOP) oraz na reset błędu falownika (RESET),
 • Strzałki GÓRA / DÓŁ - przełączanie pomiędzy kodami i parametrami oraz zwiększanie i zmniejszanie wartości,
 • Przycisk MODE / SHIFT - przełączenie pomiędzy grupami parametrów, przesówanie kursowar podczas ustawiania oraz modyfikowanie parametrów,
 • Klawisz ENTER - wybieranie, potwierdzanie oraz wprowadzanie do pamięci parametrów,
 • Pokrętło VOLUME - zadawanie częstotliwości,

W górę.

 

Praca z nastawami fabrycznymi

 

Falowniki LG serii M100 zostały ustawione przez producenta w taki sposób, aby zaraz po wyjęciu z pudełka i odpowiednim podłączeniu mogły z powodzeniem pracować w większości typowych aplikacji. Podłączając falownik zgodnie ze schematem zemiszczonym w sekcji "Dostępne warianty falowników LG M100" będziemy mogli w podstawowy sposób sterować pracą falownika bez konieczności programowania.

Uruchamianie oraz zatrzymywanie falownika domyślnie odbywa się za pomocą zacisków "P1" - praca do przodu oraz "P2" - praca do tyłu. 

Częstotliwość zadawana jest za pomocą przycisków dostępnych na klawiaturze.

W górę.

 

Zadawanie częstotliwości wyjściowej za pomocą zewnętrznego potencjometru

 

Zewnętrzny potencjometr należy podłączyć zgodnie ze schematem umieszczonym w sekcji "Dostępne warianty falowników LG M100" pod zasciski:

 • VR - źródło napięcia +10V dla potencjometru,
 • V1 - wejście analogowe napięciowe 0..10V,
 • CM - zacisk wspólny - masa,

Następnie parametr "Frq" odpowiedzialny za wybór źródła częstotliwości zadanej należy ustawić na wartość "2" - to jest zadawanie częsotliwości sygnałem analogowym podawanym na zacisk V1, do którego podłączyliśmy potencjometr.

W górę.

 

Zadawanie częstotliwości wyjściowej za pomocą wbudowanego potencjometru

 

W celu wyboru potencjometru wbudowanego w panel operatorski falownika LG serii M100 należy ustawić wartość parmetru "Frq" na "3".

W górę.

 

Wyłączanie filtru EMC

 

W niektórych przypadkach jak na przykład podczas wykorzystywania przez falownik źródła zasilania o asymetrycznym podłączeniu uziemienia nie należy stosować filtrów EMC. W takmi przypadku po sprawdzeniu instalacji uziemiającej i upewnieniu się, że źródło zasilania posiada asymetryczne połączenie uziemiające filtr należy wyłączyć.

 

Sposób wyłączenia filtra EMC prezentuje poniższy rysunek:

 

Instrukcja wyłączenia filtra EMC

 

W celu wyłączenia filtru EMC należy zlokalizować zacisk właczania / wyłaczania filtru EMC i zastąpić metalową śrubę, śrubą z podkładką z tworzywa sztucznego.

 

W górę.

 

Sterowanie Falownikiem LG M100 - Za Pomocą Zadajnika ZAD-ECO-V2

 

Poniższa grafika przedstawia schemat podłączenia zadajnika ZAD-ECO-V2 do falownika LG / LS M100:

 

Falownik LG M100 - Zadajnik ZAD-ECO-V2 - Schemat Połączenia

 

Zaciski zadajnika ZAD-ECO-V2 łaczymy z zaciskami falownika LS M100 w następujący sposób:

 • Zacisk "1 (-)" zadajnika -> zacisk "CM (zacisk wspólny 0V)" falownika,
 • Zacisk "2 (+)" zadajnika -> zacisk "P24 (źródło zasilania +24V" falownika, 
 • Zacisk "3 (źródło sygnału analogowego 0..10V)" zadajnika -> zacisk "V1 (wejście analogowe napięciowe) falownika,
 • Zacisk "4 (start prawo)" zadajnika -> zacisk "P1 (wej. cyfrowe 1 - praca do przodu)" falownika,
 • Zacisk "5 (start lewo)" zadajnika -> zacisk "P2 (wej. cyfrowe 2 - praca do tyłu)" falownika,
 • Zacisk "6 (start / stop)" zadajnika pozostaje niepodłączony,

 

Falownik pracując z ustawieniami fabrycznymi skonfigurowany jest w taki sposób, aby sygnały startu i zatrzymania zadawane były poprz zaciski sterujące. W związku z tym jeżeli przemiennik pracuje z konfigruacją fabryczną nie ma potrzeby zmiany wartości parametru "Drv" odpowiedzialnego za sposób wydawania polecenia startu i zatrzymania. W przeciwnym wypadku wartość wspomnianego parametru należy ustawić na "2 - Sterowanie poprzez zaciski".

Fabrycznie ustawionym źródłem częstotliwości zadanej jest klawiatura wbudowana w falownik, w związku z tym aby móc zmieniać częstotliwość jego pracy za pomocą zadajnika należy ustawić wartość parametru "Frq" na "3 - Wejście napięciowe V1".

W górę.

 Na filmiku poniżej przedstawiamy jak zwiększyć domyślną częstotliwość falownika.

 

 

 

 

Instrukcje do pobrania:

Facebook