≡ menu
Wyszukiwarka

Seria M100

Porady i instrukcje programowania falowników LG serii M100:

 1. Dostępne warianty falowników LG M100
 2. Obsługa klawiatury i wyświetlacza w falownika LG M100
 3. Praca z nastawami fabrycznymi
 4. Zadawanie częstotliwości wyjściowej za pomocą zewnętrznego potencjometru
 5. Zadawanie częstotliwości wyjściowej za pomocą wbudowanego potencjometru
 6. Wyłączanie filtru EMC

 

Dostępne warianty falowników LG M100

 

Falowniki LG serii M100 zpoza tym, że dostępne są w zakresie mocy od 0,1 do 2,2kW dostępne są również w różnych wariantach jeżeli chodzi o ilość wejść / wyjść zarówno cyfrowych, jak również analogowych oraz możliwość komunikacji w sieciach przemysłowych. W serii LG M100 dostępne są dwa warianty modułów I/O - wariant standardowy (Standard I/O) oraz wariant zaawansowany (Advanced I/O).

Falowniki w wariancie Standard I/O posiadają trzy programowalne wejścia cyfrowe, jedno wejście analogowe napięciowe 0..10V, jedno wyjście analogowe napięciowe 0..10V, a także jedno wyjście cyfrowe typu otwarty kolektor i jedno wyjście przekaźnikowe.

Schemat falownikia LG M100 - wariant Standard

Wersja Advanced I/O posiada pięć programowalnych wejść cyfrowych, dwa wejścia analogowe (1 wejście napięciowe 0..10V oraz 1 wejście konfigurowalne napięciowe 0..10V lub prądowe 4..20mA). Ponadto w tej wersji falowniki LG M100 posiadają jedno wyjście analogowe napieciowe 0..10V oraz dwa wyjścia przekaźnikowe. Dodatkow w tej wersji przemienniki serii M100 mogą komunikować się z innymi urządzeniami za pośrednictwem protokołu Modbus.

Schemat falownikia LG M100 - wariant Advanced

W górę.

 

Obsługa klawiatury i wyświetlacza w falownika LG M100

 

Klawiaturę wraz z wyświetlaczem w falownikach LG M100 przedstawia poniższa grafika:

 

Panel Użytkownika w falownikach LG M100

Elementy wyświetlacza oznaczone na panelu:

 1. Wyświetlacz 7-segmentowy wyświetlający informacje dotyczące stanu pracy oraz parametrów falownika,
 2. Wskaźnik ustawiania SET - mruga podcza konfiguracji parametrów, a także wówczas gdy klawisz ESC działa jako klawisz wielofunkcyjny,
 3. Wskaźnik RUN - świeci podczas pracy / mruga podczas przyśpieszania i hamowania,
 4. Wskaźnik FWD - świeci podczas ruchu do przodu,
 5. Wskaźnik REV - świeci podczas ruchu do tyłu,

 

Klawisze obsługi falownika:

 • ​Klawisz RUN - Przycisk pracy - pozwala na wystartowanie falownika - komenda start,
 • Klawisz STOP / RESET - pozwala na zatrzymawanie falownika (STOP) oraz na reset błędu falownika (RESET),
 • Strzałki GÓRA / DÓŁ - przełączanie pomiędzy kodami i parametrami oraz zwiększanie i zmniejszanie wartości,
 • Przycisk MODE / SHIFT - przełączenie pomiędzy grupami parametrów, przesówanie kursowar podczas ustawiania oraz modyfikowanie parametrów,
 • Klawisz ENTER - wybieranie, potwierdzanie oraz wprowadzanie do pamięci parametrów,
 • Pokrętło VOLUME - zadawanie częstotliwości,

W górę.

 

Praca z nastawami fabrycznymi

 

Falowniki LG serii M100 zostały ustawione przez producenta w taki sposób, aby zaraz po wyjęciu z pudełka i odpowiednim podłączeniu mogły z powodzeniem pracować w większości typowych aplikacji. Podłączając falownik zgodnie ze schematem zemiszczonym w sekcji "Dostępne warianty falowników LG M100" będziemy mogli w podstawowy sposób sterować pracą falownika bez konieczności programowania.

Uruchamianie oraz zatrzymywanie falownika domyślnie odbywa się za pomocą zacisków "P1" - praca do przodu oraz "P2" - praca do tyłu. 

Częstotliwość zadawana jest za pomocą przycisków dostępnych na klawiaturze.

W górę.

 

Zadawanie częstotliwości wyjściowej za pomocą zewnętrznego potencjometru

 

Zewnętrzny potencjometr należy podłączyć zgodnie ze schematem umieszczonym w sekcji "Dostępne warianty falowników LG M100" pod zasciski:

 • VR - źródło napięcia +10V dla potencjometru,
 • V1 - wejście analogowe napięciowe 0..10V,
 • CM - zacisk wspólny - masa,

Następnie parametr "Frq" odpowiedzialny za wybór źródła częstotliwości zadanej należy ustawić na wartość "2" - to jest zadawanie częsotliwości sygnałem analogowym podawanym na zacisk V1, do którego podłączyliśmy potencjometr.

W górę.

 

Zadawanie częstotliwości wyjściowej za pomocą wbudowanego potencjometru

 

W celu wyboru potencjometru wbudowanego w panel operatorski falownika LG serii M100 należy ustawić wartość parmetru "Frq" na "3".

W górę.

 

Wyłączanie filtru EMC

 

W niektórych przypadkach jak na przykład podczas wykorzystywania przez falownik źródła zasilania o asymetrycznym podłączeniu uziemienia nie należy stosować filtrów EMC. W takmi przypadku po sprawdzeniu instalacji uziemiającej i upewnieniu się, że źródło zasilania posiada asymetryczne połączenie uziemiające filtr należy wyłączyć.

 

Sposób wyłączenia filtra EMC prezentuje poniższy rysunek:

 

Instrukcja wyłączenia filtra EMC

 

W celu wyłączenia filtru EMC należy zlokalizować zacisk właczania / wyłaczania filtru EMC i zastąpić metalową śrubę, śrubą z podkładką z tworzywa sztucznego.

 

W górę.

 

Facebook