≡ menu
Wybierając falownik sugerujesz się :
Sonda
Sposób dostawy i płatność
 • Spedycja FeDex
 • Odbiór osobisty
 • Przedpłata na konto (proforma)
 • Płatne przy odbiorze u kuriera
 
Wyszukiwarka

Falowniki LG Serii iG5a - Programowanie Falowników

 

Oferta Falowników LG iG5a:

 

Kliknij link poniżej, aby przejść do strony kategorii produktów w naszym sklepie i zobaczyć wszystkie dostępne falowniki LG serii iG5A:

 

Falowniki LG iG5A

 

Porady i Instrukcje Programowania Falowników LG Serii iG5A:

 

 

Praca z nastawami fabrycznymi

 

Falowniki LG serii iG5A podobnie jak seria iC5 zostały zaprogramowane, w taki sposób by z ustawieniami fabrycznymi mogły z powodzeniem pracować w większości standardowych aplikacji. Podobnie jak w falownikach iC5 domyślnym trybem sterowania falownikiem jest sterowanie poprzez zaciski (wejścia cyfrowe), jednak seria iG5A dysponuję ich większa ilością przez co również oferuje większe możliwości, nawet już przy pracy z nastawami fabrycznymi.

Za pomocą wielofunkcyjnych wejść cyfrowych "P1" oraz "P2" mamy możliwość uruchamiania pracy falownika do przodu oraz do tyłu. Wejścia "P3", "P4" oraz "P5" pozwalają odpowiednio na: wyłącznie awaryjne falownika, pracę z prędkością nadrzędna JOG oraz przerwanie pracy falownika sygnałem wyłączenia (RST) podanym na wejście "P5". Kolejne trzy dostępne w falownikach serii iG5A wejścia programowalne ("P6", "P7", "P8") zostały domyślnie ustawione by uruchamiały prace falownika odpowiednio: z częstotliwością krokową niską (10Hz), średnią (20Hz) oraz wysoką (30Hz).

 

Schemat listwy zaciskowej falownika:

Schemat falownikia LG iG5A - praca z nastawami fabrycznymi

Domyślnie zaciski wejściowe P1...P8 pracują w trybie NPN, co oznacza że dane wejście jest aktywne wówczas gdy jest ono zwarte do masy.

Ponadto dla ustawień fabrycznych falownika, jego maksymalna częstotliwość wyjściowa wynosi 60Hz, zaś ustawienie falownika by pracował z częstotliwością wyższą wymaga jego programowania.

W górę.

 

Przywracanie nastaw fabrycznych

 

Za przywrócenie ustawień falownika serii IG5A podobnie jak również falowników IC5 do nastaw fabrycznych odpowiada parametr H93. Parametr H93 może przyjmować 6 wartości: - domyślnie jest on ustawiony na wartość 0, wówczas przywracanie nastaw nie jest aktywne, gdy zaś ustawimy jego wartość na 1, 2 ,3, 4 lub pięć uzyskamy następujące efekty:

 • 1 - każdy z parametrów falownika zostaje przywrócony do nastaw fabrycznych,
 • 2 - przywrócone do nastaw fabrycznych zostają parametry z grupy napędu,
 • 3 - do nastaw fabrycznych zostaną przywrócone parametry z grupy FU1 (parametry F),
 • 4 - do nastaw fabrycznych zostaną przywrócone parametry z grupy FU2 (parametry H),
 • 5 - do nastaw fabrycznych zostaną przywrócone parametry z grupy wejść/wyjść (parametry I),

 

Po wykonaniu procedury przywracania nastaw parametr H93 falownika LG iG5A ponownie przyjmie domyślną wartość "0".

W górę.

 

Nastawa częstotliwości pracy falownika LG iG5A powyżej 60Hz

 

Ponieważ większość dostępnych na rynku silników przeznaczona jest do pracy z napięciem sieciowym o częstotliwości 50/60 Hz, również i maksymalna częstotliwość wyjściowa falowników ustawiona została na 60Hz. Jeżeli dysponujemy silnikiem przystosowanym do pracy w większa częstotliwością należy odpowiednio ustawić maksymalną częstotliwość wyjściową falownika w parametrze "F21". Częstotliwość ta może być ustawiana w zakresie od 40 do 400Hz.

W górę.

Parametry silnika - wprowadzanie do pamięci falownika

 

Przed uruchomieniem silnika za pomocą falownika - w szególności wtedy, gdy cechuje się on parametrami znamionowymi znacznie odbiegającymi od parametrów falownika oraz w przypadku gdy chcemy aby falownika sterował silnikiem w trybie wektorowym należy do jego pamięci wprowadzić dane znamionowe podłączonego silnika.

 • H30 - w parametrze tym należy podać moc znamionową podłączonego silnika, może ona zostać ustawiona w zakresie od 0,2 do 7,5kW (nastawa fabryczna - 7,5kW),
 • H31 - parametr określający liczbę par biegunów jaką posiada podłączony silnik - może on zostać ustawiony w zakresie od 2 do 12 (domyślnie 4). Na podstawie danych zawartych w tym parametrze oraz aktualnej częstotliwości wyjściowej falownik może wyświetlać aktualną prędkość obrotową silnika,
 • H32 - znamionowy poślizg silnika - poślizg silnika odczytany z tabliczki znamionowej lub obliczony ze wzoru - może zostać nastawiony od 0 do 10Hz (domyślnie 2,33Hz),
 • H33 - znamionowy prąd silnika - wartość odczytana z tabliczki znamonowej (należy pamiętać by wartość tę odczytać do odpowiedniego połączenia uzwojeń silnika). Parametr ten może przyjmować wartości od 1 do 50A (domyślnie 26,3A),
 • H34 - prąd silnika bez obciążenia - wprowadzamy do pamięci falownika na podstawie pomiaru prądu płynącego w uzwojeniach silnika gdy pracuje on z prędkością znamionową bez obciążenia lub przyjmujemy że jest to połowa wartości prądu znaminowego podanego w parametrze H33,
 • H36 - sprawność silnika - możliwość nastawy od 50 - 100% (domyślnie 87%) - wartość odczytywana z tabliczki znamionowej lub karty katalogowej danego modelu silnika,
 • H37 - bezwładność obciążenia - stosunek momentu bezwładności obciążenia do momentu bezwładności silnika - ustawiamy na wartość 0 gdy jest to mniej niż 10 razy, 1 gdy jest to około 10 razy lub 2 gdy więcej niż 10 razy.

 

W górę.

Ochrona silnika i falownika - przegląd dostępnych funkcji w falownikach LG iG5A

 

Falowniki serii iG5A zostały wyposażone w następujące funkcje ochronne: elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zabezpieczenie przeciążeniowe, ochrona przed utykiem, w tym miejscu należy jednak zaznaczyć że dla ustawień domyślnych nie wszystkie z przewołanych funkcji są włączone. Przy ustawieniach fabrycznych aktywna jest jedynie ochrona silnika przed przeciążeniem, natomiast elektroniczne zabezpieczenie termiczne oraz ochrona przed utykiem nie działają.

Elektroniczne zabezpiecznie termiczne

 • F50 - włączenie (wartość 1) lub wyłącznie (0) działania elektronicznego zabezpieczenia termicznego, (domyślnie zabezpieczenie termiczne jest wyłączone)
 • F51 - poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla czasu 60 sekund, nastawiany w zakresie od 50 do 200% prądu znamionowego silnika (domyślnie 150%),
 • F52 - poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla pracy ciągłej, nastawiany w zakresie od 50 do 200% prządu znamionowego (domyślnie 100%), przy wartość parametru F52 nie może być większa od wartości parametru F51,

Zabezpieczenie przeciążeniowe

 • F53 - określenie sposobu chłodzenia silnika: chłodzenie własne (0) lub chłodzenie obce (1),
 • F54 - poziom alarmu przeciążenia, nastawiany w zakresie od 30 do 150% prądu znamionowego silnika (domyślnie 150%) - po przekroczeniu nastawionej wartości prądu na wyjściu wielofunkcyjnym lub przekaźnikowym zostanie wystawiony sygnał alarmu,
 • F55 - określenie czasu trawania alamu przeciążenia, parametr ten może zostać ustawiony w zakresie od 0 do 30 sekund (domyślnie 10 sekund),
 • F56 - parametr określa czy po wykryciu przeciążenia falownik może zatrzymać silnik - TAK (wartość 1), NIE (wartość 0),
 • F57 - w przypadku gdy wartość parametru F56 została ustawiona na 1, należy określić przy przekroczeniu jakiej wartości prądu falownik ma zatrzymać silnik. Możliwość nastawy od 30 do 200% wartości prądu znamionowego (domyślnie 180%),
 • F58 - nastawawa czasu z zakresu od 0 do 60 sekund jaki falownik czeka z wyłączniem silnika po przekroczeniu wartości prądu nastawionego w parametrze F57,

Ochrona przed utykiem

 • F59 - włączenie/wyłączenie ochrony przed utykiem silnika podczas przyśpieszania/pracy ciągłej/hamowania. Funkcja ta może przyjmować 8 wartości, przy czym nastawa na wartość 0 skutkuje całkowitym wyłączeniem ochrony przed utykiem, nastawa na wartość 7 powoduje włączenie ochrony przed utykiem w każdym przypadku to jest podczas przyśpieszania, pracy ciągłej oraz hamowania. Wartości pośrednie powodują włączenie ochrony przed utykiem tylko dla określonych sytuacji np. wartość 1 włącza ochronę przed utykiem podczas hamowania, wartość 3 włącza ochronę przed utykiem podczas hamowania oraz pracy ciągłej.
 • F60 - wartość w zakresie od 30 do 150% prądu nominalnego, która aktywuje ochronę przed utykiem,

W górę.

Dobór filtrów, dławików, rezystora hamującego oraz zabezpieczeń falowników LG iG5a

 

Tabel doboru urządzeń przyłączanych na wejściu falownika:

Model falownika Moc Filtr wejściowy klasy A Filtr wejściowy klasy B Dławik wejściowy
(kW) (-) (-) (-)
SV004IG5A-4 0,4 CNW 103/3 CNW 204/7 CNW 903/3
SV008IG5A-4 0,75 CNW 103/3 CNW 204/7 CNW 903/3
SV015IG5A-4 1,5 CNW 103/6 CNW 204/7 CNW 903/6
SV022IG5A-4 2,2 CNW 103/6 CNW 204/7 CNW 903/6
SV040IG5A-4 4,0 CNW 103/10 CNW 204/16 CNW 903/10
SV055IG5A-4 5,5 CNW 103/16 CNW 204/16 CNW 903/16
SV075IG5A-4 7,5 CNW 103/16 CNW 204/16 CNW 903/16

 

Tabel doboru urządzeń przyłączanych na wyjściu falownika:

Model falownika Moc Filtr wyjściowy du / dt Filtr wyjściowy sinusoidalny Dławik silnikowy
(kW) (-) (-) (-)
SV004IG5A-4 0,4 CNW 811/6 CNW 933/4 FS-1
SV008IG5A-4 0,75 CNW 811/6 CNW 933/4 FS-1
SV015IG5A-4 1,5 CNW 811/6 CNW 933/6 FS-1
SV022IG5A-4 2,2 CNW 811/10 CNW 933/10 FS-2
SV040IG5A-4 4,0 CNW 811/16 CNW 933/12 FS-2
SV055IG5A-4 5,5 CNW 811/16 CNW 933/16 FS-2
SV075IG5A-4 7,5 CNW 811/25 CNW 933/24 FS-2

 

Tabel doboru urządzeń zabezpieczających oraz rezystorów hamujących:

Model falownika Moc Zabezpieczenie falownika Rezystor hamujacy
(kW) (A) (-)
SV004IG5A-4 0,4 6A 1200Ω, 100W
SV008IG5A-4 0,75 6A 600Ω, 150W
SV015IG5A-4 1,5 10A 300Ω, 3100W
SV022IG5A-4 2,2 10A 200Ω, 400W
SV040IG5A-4 4,0 20A 130Ω, 600W
SV055IG5A-4 5,5 20A 85Ω, 1000W
SV075IG5A-4 7,5 30A 60Ω, 1200W

 

W górę.

 

Podłączenie zadajnika ZAD-ECO-V2

 

Schemat podłączenia falownika LG serii iG5a z zadajnikiem ZAD-ECO-V2:

 

Schemat podłączenia zadajnika ZAD-ECO-V2 do falownika LG iG5a

 

Zgodnie z powyższym schematem układ łączymy w następujący sposób:

 • Zasilanie zadajnika - zaciski 1 i 2 łączymy odpowiednio z zaciskiem wspólnym falownika (zacisk "CM") oraz ze źródłem napięcia +24V (zacisk "24"),
 • Sygnał wyjściowy z zadajnika 0-10V (zacisk nr 3) łaczymy z wejściem analogowym napięciowym falownika (zacisk "V1"),
 • Wyjścia cyfrowe zadajnika - zaciski 4 i 5 łączymy z  wejściami cyfrowymi falownika "P1" - sygnał startu do przodu oraz "P2" - sygnał startu do tyłu,

 

Parametry falownika LG iG5a ustawiamy w następujący sposób:

 • Tryb sterowania napędem "drv" - wartość "1" - sterowanie za pomoca zacisków: FX - załączenie pracy do przodu, RX - załączenie pracy do tyłu,
 • Metoda zadawania częstotliwości "Frq" - wartość "3" - sterowanie napięciowe zaciskiem "V1" w zakresie 0-10V,
 • Funkcja wejścia cyfrowego nr 1 "I17" - wartość "0" - FX - praca do przodu,
 • Funkcja wejścia cyfrowego nr 2 "I18" - wartość "1" - RX - praca do tyłu,

W górę.

 

Podłączenie wskaźnika prędkości do falownika LG iG5a

 

Wskaźnik CM22-WP podłączamy do falownika zgodnie z poniższym schematem:

 

Wskaźnik CM22-WP - podłączenie do falownika LG iG5a

 

Zasilanie wskaźnika:

 • Zacisk "-" (minus) łączymy z zaciskiem wspólnym falownika "CM",
 • Zacisk "+" (plus) łączymy ze źródłem napięcia +24V - zaciskiem "24" falownika,

Wejśccie wskaźnika:

 • Zacisk "-" (minus) łączymy z zaciskiem wspólnym falownika "CM",
 • Zacisk "+" (plus) łączymy z wyjściem analogowym napięciowym falownika - zaciskiem "AM",

Programowanie falownka:

 • Wartość parametru "I50" ustawiamy na "0" - dzięki czemu wartość napięcia na wyjściu "AM" będzie proporcjonalna do aktualnej częstotliwości wyjściowej falownika.

 

W górę.

 

Instrukcje do pobrania:

 

Facebook

AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES