≡ menu
Wyszukiwarka

Seria i550

Porady i instrukcje programowania falowników LENZE serii i550:

 

 

Przywracanie nastaw fabrycznych

 

Do przywracania nastaw fabrycznych w falownikach LEZNE serii i550 służy parametr "P700.01". W celu przywrócenia ustawień domyślnych należy ustawić jego wartość na "1". Parametr ten znajduje się w menu falownika w grupie 7 - funkcje dodatkowe "Additional Functions".

W górę.

 

Przywracanie ustawień fabrycznych w falownikach LENZE i550 za pomocą oprogramowania EasyStarter

 

Do przywracania ustawień fabrycznych w falownikach LEZNE i550 można wykorzystać również oprogramowanie EasyStarter, aby możliwe było jego użycie falownik musi być wyposażony w moduł USB lub WIFI umożliwiający nawiązanie komunikacji z komputerem PC. Po nawiązaniu połączenia z falownikiem - w oknie programu EasyStarter przechodzimy do zakładki "Lista Parametrów"; następnie wybieramy parametry "Grupy nr 7" i odnajdujemy parametr "P700.01" ustawiamy jego wartość na "On/Start". Po chwili domyślne ustawienia falownika zostaną przywrócone.

W górę.

 

Podstawowe nastawy falowników LENZE i550

 

W ramach podstawowej konfiguracji przemienników częstotliwości LENZE serii i550 należy ustawić poniższe parametry:

 • P208.01 - napięcie sieci zasilającej (230V - dla zasilania 1F),
 • P303.01 - znamionowe napięcie silnika odczytane z tabliczki znamionowej,
 • P303.02 - znamionowa częstotliwość silnika odczytana z tabliczki znamionowej,
 • P210.00 - minimalna częstotliwość wyjściowa falownika,
 • P211.00 - maksymalna częstotliwość wyjściowa falownika,
 • P220.00 - czas przyśpieszania nr 1,
 • P221.00 - czas hamowania nr 1,
 • P430.02 - minimalna częstotliwość wyjściowa dla sygnału analogowego AI1,
 • P430.03 - maksymalna częstotliwość wyjściowa dla syngnału analogowego AI2,

W górę.

 

Sterowanie pracą falowników LENZE i550 za pomocą zacisków

 

Falowniki LENZE serii i550 mogą zostać wyposażone w kilka typów jednostek sterujących - może to być jednostka Standard-I/O, Application-I/O lub jednostki przeznaczone do pracy w sieciach przemysłowych. W tym akapicie zaprezentujemy, w jaki sposób sterować za pomocą zasików falowikiem wyposażonym w jednostkę sterującą Standard-I/O. Przy konfiguracji fabrycznej zaciski pełnią następujące funkcje:

 • DI1 - START / STOP falownika,
 • DI2 - Reset błędu,
 • DI3 - Kierunek obrotów przód / tył,
 • DI4 - prędkość stała - BIT1,
 • DI5 - prędkość stała - BIT2,
 • AI1 - zadawanie częstotliwości wyjściowej,

W górę.

Instrukcje do pobrania:

Facebook