≡ menu
Wyszukiwarka

Seria ESMD

Porady i instrukcje programowania falowników LENZE serii ESMD:

 

 

Porady multimedialne

 

 

Praca z nastawami fabrycznymi

 

W tym poradniku zademonstrujemy, w jaki sposób należy podłączyć do falowników LENZE serii ESMD odpowiednie akcesoria - takie jak przełączniki oraz potencjometra, tak aby mieć możliwość sterowania jego pracą, wówczas gdy urządzenie to pracuje z ustawieniami fabrycznymi.

W tym przykładzie schemat połączeń zademonstrujemy dla falowniki LENZE ESMD - X2SFA - falownika zasilanego 1-fazowo napięciem 230V, jednak dla innych typów falowników cały schemat wygląda podobnie.

Ważną kwestią, o której należy pamiętać przy podłączeniu falowników jest bezpieczeństow, dlatego też podłączając te urządzenia do sieci elektrycznej, należy zadbrać o odpowiednie ich uziemienie, dobór odpowiednich przekrojów przewodów i zabezpieczeń.

Schemat połączeniowy falownika Lenze ESMD

Podłączenie części sterującej pracą falownika LENZE ESMD wygląda następująco:

 • Potencjometr wpinamy pod zaciski "7", "8", "9", gdzie zacisk nr "7" jest masą falownika, zacisk nr "8" jest wejściem analogowym, zaź zacisk nr "9" źródłem napięcia +10V,
 • Przełącznik służacy do uruchamiana falownika wpinamy pomiędzy zaciski "20" (źródło napięcia +12V), a "28" - zacisk START'u falownika,

Jeżeli ponadto chcemy mieć możliwość zmiany kierunku obrotów falownika, zatrzymywania go poprzez hamowanie prądem stałym czy ustawienie by pracował z prędkością zadaną JOG1, musimy dodatkowo dołożyć przełączniki pomiędzy zacisk "20", a wejścia cyfrowe falownika "E1", "E2", "E3". Wejśćia te dla ustawień fabrycznych pełnią następujące funkcje:

 • "E1" - praca z częstotliwoscią zadaną 1 - JOG1 - fabrycznie ustawiona na 20Hz,
 • "E2" - zmiana kierunku obrotów silnika,
 • "E3" - aktywowanie hamowania prądem stałym

Z tym wpisem powiązana jest porada multimedialna - kliknij tutaj by ją zobaczyć.

W górę.

 

Przywracanie nastaw fabrycznych

 

Za przywrócenie nastaw fabrycznych w przemiennikach częstotliwości LENZE odpowiada kod numer "C02" - może on przyjmować 4 wartości:

 • "0" - brak akcji / ładowanie zakończone - falownik automatycznie przyjmuje tę wartość po wykoaniu procedury przywracania ustawień fabrycznych,
 • "1" - ładowanie ustawień Lenze dla sieci zasilającej "50Hz",
 • "2" - ładowanie ustawień Lenze dla sieci zasilającej "60Hz",
 • "3" - ładowanie ustawień OEM,
 • "4" - konwersja ustawień, wykorzystywana w przypadku użycia modułu EPM, który zawiera dane kompatybilne ze wcześniejszą wersją oprogramowania, wówczas ustawienie parametru "C02=4" konwertuje te ustawienia do wersji obecnej,

Dla polskiej sieci zasilającej, która pracuje z częstotliwością 50Hz, należy ustawić parametr "C02" na wartość "1". Należy pamiętać, aby podczas ładowania ustawień falownik był zablokowany - zaciski 20 oraz 28 rozłączone.

W górę.

 

Sygnalizacja stanu falownika LENZE ESMD z wykorzystaniem wyjścia przekaźnikowego

 

Falowniki LENZE serii ESMD zostały wyposażone w wyjście przekaźnikowe - zaciski "K14" oraz "K12" pozwalające na informowanie urządzeń zewnętrznych oraz obsługi o aktualnym stanie pracy falownika. W zależności od aktualnej konfiguracji wyjścia, może ono być wykorzystywane do informowania o:

 • "0" - Gotowości falownika do pracy,
 • "1" - Wystąpieniu błędu falownika,
 • "2" - Pracy silnika,
 • "3" - Pracy silnika - jego obrotach w prawą stronę,
 • "4" - Pracy silnika - jego obrtoach w lewą stronę,
 • "5" - Częstotliwości wyjściowej równej 0Hz,
 • "6" - Częstotliwości wyjściowej równej wartości zadanej częstotliwości,
 • "7" - Przekroczeniu progu częstotliwości nastawionego w parametrze C17,
 • "8" - Osiągnięciu limitu prądowego w trybie silnikowym lub generatorowym,

W celu wyboru funkcji wyjścia przekaźnikowego należy wartość parametru "C08" ustawić na jedną z powyższych wartości. Jeżeli chcemy aby falownik za pomocą wyjścia przekaźnkowego informował o wystąpieniu błędu wartość parametru C08 należy ustawić na "1".

W górę.

 

Podłączenie zadajnika ZAD-ECO-V2 do falownika LENZE ESMD

 

Zadajnik panelowy ZAD-ECO-V2 łączymy z falownikiem LENZE ESMD według poniższego schematu:

Schemat podłączenia zadajnika ZAD-ECO-V2 do falownika LENZE ESMD

Zgodnie z powyższym schematem realizujemy następujące połączenia:

 • Zacisk "1" zadajnika łączymy z zaciskiem COM ("7") falownika,
 • Zacisk "2" zadajnika łączymy z zaciskiem +12V ("20") falownika,
 • Zacisk "3" zadajnika łączymy z zaciskiem AIN ("8") falownika - wejście analogowe napięciowe 0-10V,
 • Zacisk "4" zadajnika łączymy z zaciskiem E2 falownika - wejście cyfrowe nr 2,
 • Zacisk "5" zdajnika pozostawiamy niepodłączony,
 • Zacisk "6" zadajnika łączymy z zaciskiem "28" falownika - wejście start / stop,

Po realizacji powyższego schematu podłączenia, w przypadku pracy falownika z ustawieniami fabrycznymi nie wymaga on programowania. Po podłączeniu falownik jest gotów do pracy.

W górę.

 

Praca falowników LENZE serii EMSD z ustawieniami fabrycznym

 

W górę.

 

Instrukcje do pobrania:

Facebook