≡ menu
Wybierając falownik sugerujesz się :
Sonda
Sposób dostawy i płatność
 • Spedycja FeDex
 • Odbiór osobisty
 • Przedpłata na konto (proforma)
 • Płatne przy odbiorze u kuriera
 
Wyszukiwarka

Seria E800 / E810

 

Oferta Falowników Eura E800 / E810:

 

Kliknij link poniżej, aby przejść do strony kategorii produktów w naszym sklepie i zobaczyć wszystkie dostępne falowniki Eura serii E800 oraz E810:

 

 

Falowniki Eura E810

 

 

Porady i instrukcje programowania falowników EURA serii E800:

 

Porady multimedialne

 

 

Oprogramowanie do falowników Eura

 

 

Podłączenie zasilania oraz silnika do falownika EURA E800 - zasilanie 1-fazowe

 

Dla falowników EURA E800 zasilanych 1-fazowo sposób podłączenia zasilania, silnika oraz rezystora hamującego wygląda natępująco:

 • Przemienniki o mocy od 0,2 do 0,75kW

Zaciski zasialania falownikó EURA E800

 

 • Przemienniki o mocy od 1,1 do 2,2kW

Falownik Eura E800 - zaciski

W górę.

 

Podłączenie zasilania oraz silnika do falownika EURA E800 - zasilanie 3-fazowe

 

Dla falowników EURA E800 zasilanych 3-fazowo (3x400V) sposób podłączenia zasilania, silnika oraz rezystora hamującego wygląda natępująco:

 

 • Przemienniki o mocy od 0,2 do 0,55kW

EURA E800 - zaciski

 

 • Przemienniki o mocy od 0,75 do 11kW

Zaciski zasilające - falownikie Eura E800

 

 • Przemienniki o mocy od 15 do 22kW

Zaciski do podłączenia silnika, rezystora oraz zasilania

 

 • Przemienniki o mocy od 30 do 110kW

EURA E800 - zaciski zasilące

W górę.

 

Falowniki EURA E-800 - zaciski sterujące

 

W przemiennikach częstotliwości EURA E-800 dostępne są zacisku sterujące:

 • DO1, DO2 - wielofinkcyjne zaciski wyjściowe, typu open-collector. Źródło napięcia 24V, obciążalność prądowa 50mA. Zaciski te mogą pracować jako np. szybkie wyjścia licznikowe,
 • TA, TB, TC - styki przekaźnika - gdzie TC - punkt wspólny, TB-TC styk normalnie zamknięty, TA-TC - styk normalnie otwarty.
 • AO1, AO2 - wyjścia analogowe, AO1 - częstotliwość pracy (konfiguracja: F423-F426), AO2 - prąd (konfiguracja: F427-F430),
 • +10V - źródła napięcia referencyjnego 10V względem punktu GND,
 • 24V - napięcie strujące 24V względem masy CM,
 • GND - masa analogowa,
 • CM - masa cyfrowa - zacisk masy dla zacisków OP1 - OP8,
 • AI1, AI2 - wejścia analogowe, AI1 - wejście napięciwe (dla EURA E800 >15kW również prądowe), AI2 - wejście napięciowe / prądowe - zakresy ..10V, -10..10V, 0..20mA,
 • A+,B- - wejścia komunikacyjne - umożliwiają komunikację z komputerem PC lub innym systemem kontroli. Protokół komunikacyjny MODBUS RTU lub ASCII,
 • DI1 - wejście cyfrowe 1 - praca JOG - praca na nadrzędnej prędkości, wejście to posiada wyższy priorytet niż sterowanie innymi źródłami prędkości. Ma ono również wbudowany szybki licznik impulsowy - 50kHz,
 • DI2 - wejście cyfrowe 2 - awaryjny STOP - uruchamia awaryjne zatrzymanie - komunikat na wyświetlaczu "ESP",
 • DI3 - wejście cyfrowe 3 - zacisk "FWD" - praca falownika w przód,
 • DI4 - wejście cyfrowe 4 - zacisk "REV" - praca falownika w tył,
 • DI5 - wejście cyfrowe 5 - RESET - reset falownika,
 • DI6 - wejście cyfrowe 6 - wolny STOP - zatrzymanie silnika wybiegiem,
 • DI7 - wejście cyfrowe 7 - START - falownik startuje wg ustalonego czasu przyśpieszania,
 • DI8 - wejście cyfrowe 8 - STOP - falownik zatrzymuje się zgodnie z ustalonym czasem hamowania,

 

Funkcje takich zacisków jak wejścia cyfowe, analogowe, wyjścia cyfrowe itp. mogą być modyfikowane poprzez edycję powiązanych z nimi parametrów.

W przemiennikach częstotliwości EURA E-800 do mocy 22kW nie występuje wyjście cyfrowe DO2, wejścia cyfrowe DI6, DI7, DI8 oraz wyjście analogowe AI2, zaś wyjście AI1 jest wyłącznie wyjściem analogowym napięciowym.

W górę.

 

Przywracanie nastaw fabrycznych

 

W celu przywrócenia nastaw fabrycznych falownika EURA E-800, należy ustawić wartość funkcji "F160" na "1", aby tego dokonać należy kliknąć na klawiaturze przycisk "FUN" strzałkami GÓRA/DÓŁ przejść do funkcji "F160" i kliknąć przycisk "SET". Strzałką w GÓRĘ zmienić wartość z "0" na "1" i zatwierdzić ponownie klikając przycisk "SET" - tym sposobem ustawienia falownika zostaną przywrócone do nastaw fabrycznych. W celu powrotu do ekranu głównego naciskamy przycisk "FUN".

W górę.

 

Wprowadzanie parametrów silnika podłączonego do falownika

 

Parametry silnika podłączonego do falownika wprowadza się do parametrów:

 • F801 - Moc silnika - Zakres: 0,2 - 1000kW,
 • F802 - Napięcie zasilania silnika - Zakres: 1 - 440V,
 • F803 - Prąd znamionowy silnika - Zakres: 1 - 6500A,
 • F805 - Prędkość znamionowa silnika - Zakres: 1 - 30000 obr/min,
 • F810 - Częstotliwość zasilania silnika - Zakres: 1 - 650Hz - Wartość domyślna: 50Hz,

Po wprowadzeniu parametrów silnika podłączonego do falownika zaleca się wykonanie procedury autotuningu:

 • F800 - Autotuning silnika - zaleca się wybór wartości 1 - autotuning dynamiczny silnika - następnie należy nacisnąć przycisk "RUN" na klawiaturze, zaś na wyświetlaczu pojawi się napis "TEST"

Po wykonaniu tej procedury do parametru F806 - opór strojana (Ohm) zostanie automatycznie zapisana zmierzona wartość oporu strojana silnika podłączonego do falownika. Jeżeli znana jest dokładna wartość oporu strojana może zostać ona wpisana do parametru F806 bez przeprowadzania procedury autotuningu.

Należy pamiętać również o tym, że za każdym razem kiedy parametr F801 zostanie zmieniony, również parametr F806 zostanie przywrócony do nastaw domyślnych.

Wykonanie procedury autotuningu, nie jest bezwzględnie wymagane dla sterowania skalarnego, jednak w przypadku każdego innego rodzaju sterowania (sterowanie bezczujnikowe wektorowe) jest ono konieczne. Dla prawidłowej pracy falownika i silnika oraz jego zabezpiczenia, należy również sparametryzować kody zabezpieczejące układ (F106, F137, F607, F608, F610, F613, F616, F706, F707, F727, F737, F738).

Parametry silnika - wprowadzanie do falownika Eura E800

W górę.

 

Falownik EURA E-800 i funkcja motopotencjometru

 

Funkcja motopotencjometru dostępna w falownikach EURA E-800 umożliwia płynne zwiększanie / zmniejszanie częstotliwości wyjściowej falownika za pomocą np. dwóch przycisków monostabilnych - przytrzymanie pierwszego z przycisków powoduje zwiększanie częstotliwości falownika, zaś przytrzymanie drugiego zmniejszanie tej częstotliwości.

Dla falownika pracującymi z nastawami fabrycznymi proces ustawienia funkcji motopotencjometru wygląda następująco:

 • Wartość funkcji "F208" - ustawiamy na "1" - tym samym określamy tryb sterowania z listwy sterującej jako sterowanie dwu przewodowe,
 • Wartość funkcji "F317" - ustawiamy na "15" - czyli ustawiamy funkcję zacisku "OP2" na "FDV" - uruchamianie obrotów silnika w przód,
 • Wartość funkcji "F318" - ustawiamy na "16" - czyli ustawiamy funkcję zacisku "OP3" na "REV" - uruchamianie obrotów silnika w tył,
 • Wartość funkcji "F319" - ustawiamy na "13" - tym samym zacisk "OP4" będzie służył do zwiększania częstotliwości,
 • Wartość funkcji "F320" - ustawiamy na "14" - tym samym zacisk "OP5" będzie służył do zmniejszania częstotliwości,

Mając tak zaprogramowany falownik, możemy pod jego zaciski podłączyć akcesoria sterujące - w tym przypadku będzie to przełącznik 3-pozycyjny podłączany, pomiędzy zacisk "CM" a "OP2" i "OP3" oraz dwa przyciski monostabilne podłączane pomiędzy "CM", a "OP4" i "OP5".

W górę.

 

Zadawanie częstotliwości zadajnikiem ZAD-V i zmiana kierunku obrotów falownika

 

Do zadawania częstotliwości wyjściowej falownika wykorzystany zostanie samoprzylepny zadajnik tablicowy ZAD-V. Podłączamy go do falownika EURA E800 w następujący sposób:

 • przewód czerwony zadajnika ZAD-V podłączamy do zacisku "10V" falownika EURA E800,
 • przewód żółty zadajnika do zacisku "AI1" falownika,
 • przewód biały do zacissku "GND",

Poza zadajnikiem do uruchamiania / zatrzymywania falownika oraz zmiany jego kierunku obrotów należy jeszcze podłączyć przełącznik, który będzie zwierał odpowiednio zaciski "OP3" oraz "CM" w celu uruchomienia obrotów silnika w przód oraz zaciski "OP4" oraz "CM" w celu uruchomienia obrotów silnika w tył.

Przy takim sposobie podłączenia przełącznika, należy również pamiętać aby tryb pracy wejść cyfrowych falownika był ustawiony jako NPN.

Poniżej został pokazany schemat połączenia opisywanego układu:

Schemat falownika EURA E800

Dysponując układem połączonym wg. opisu i schematu należy przejść do programowania falownika (jak zawsze zakładam że falownik pracuje z nastawami fabrycznymi):

 • Wartość funkcji "F203" - tj. główne źródło częstotliwości - ustawiamy na "1" - zewnętrzne źródło analogowe  zakresie 0-10V,
 • Wartość funkcji "F208" - tj. tryb sterowania - ustawiamy na "1" - czyli sterowanie dwu przewodowe z listwy zaciskowej,

W górę.

 

Zadawanie częstotliwości zadajnikiem prądowym

 

Częstotliwość wyjściowa falowników EURA E800, może być również zadawana za pomocą zadajników prądowych. Zadajnik podłączamy pomiędzy zacisk "24V" falownika, a wejście analogowe "AI2" - w większości zadajników należy pamiętać o prawidłowej polaryzacji podczas podłączania. Poza podłączeniem zadajnika, na falowniku należy ustawić jeszcze odpowiednio zworki wejść analogowych - 1 zworka do góry (ON), 2 zworka do góry (ON) - dzięki temu wejście analogowe "AI2" jest aktywne i pracuje w trybi prądowym z zakresem 0-20mA. Dodatkowo należy jeszcze zmostkować zmostkować zaciski "CM" oraz "GND" falownika.

Mając podłączony zadajnik, można przejść do programowania falownika. Należy ustawić jego funkcję w następujący sposób:

 • Funkcja "F203" - główne źródło częstotliwości - ustawiamy na wartość "2" - zewnętrzne analogowe AI2,

Falowniki EURA E800 nie oferują możliwości zmiany zakresu pracy wejścia analogowe "AI2", w związku z tym zadajnik prądowy musi oferować sygnał prądowy z zakresu 0-20mA.

W górę.

 

Podłączenie zadajnika panelowego ZAD1-ECO do falownika EURA E800

 

Zadajnik panelowy ZAD1-ECO łączymy z falownikiem EURA E800 według poniższego schematu:

 

Schemat podłączenia falownika EURA E800 z zadajnikiem ZAD1-ECO

 • Zaciski "1" oraz "6" zadajnika łączymy z masą falownika "GND",
 • Zacisk "2" zadajnika łączymy z wejściem analogwym napięciowym falownika "AI1",
 • Zacisk "3" zadajnika łączymy ze źródłem napięcia "10V" falownika,
 • Zaciski "4", "8", "10" zadajnika łączmy z masą falownika dla wejść cyfrowych "CM",
 • Zacisk "5" zadajnika łączymy ze źródłem napięcia "24V" falownika,
 • Zacisk "7" zadajnika łączmym z wyjściem analogowym falownika "AO1",
 • Zaciski "9" i "11" łączymy z wejściami cyfowymi falownika "OP3" oraz "OP4",

 

Dla prawidłowej współpracy falownika z zadajnikiem modyfikujemy jeszcze jego parametry:

 • Wartość funkcji "F203" - tj. główne źródło częstotliwości - ustawiamy na "1" - zewnętrzne źródło analogowe z wejścia "AI1" w zakresie 0-10V,
 • Wartość funkcji "F208" - tj. tryb sterowania - ustawiamy na "1" - czyli sterowanie dwu przewodowe z listwy zaciskowej,

 

W górę.

 

Sterowanie skalarne - kompensacja momentu obrotowego

 

Wyboru kompensacji momentu obrotowego dla falowników EURA E800 dokonuje się w parametrze "F137", który można ustawić na następujące wartości:

 • Parametr "F137" wartość "0" - kompensacja liniowa - U/f,
 • Parametr "F137" wartość "1" - kompensacja kwadratowa przeznaczona dla pomp oraz wentylatorów,
 • Parametr "F137" wartość "2" - kompensacja wielopunktowa - definiowana przez użytkownika - wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, jednak pozwala na uzyskanie optymalnej charakterystyki dla danej aplikacji,
 • Parametr "F137" wartość "3" - automatyczna korekta momentu - wybór tego sposobu kompensacji momentu pozwala uzyskać najbardziej optymalne paramety pracy - odbywa się ona z małymi stratami (energooszczędnie), przy zachowaniu optymalnej wartości momentu w całym zakresie regulacji.

W górę.

 

Podłączenie zadajnika panelowego ZAD-ECO-V2 do falownika EURA E800

 

Zadajnik panelowy ZAD-ECO-V2 łączymy z falownikiem EURA E800 według poniższego schematu:

Schemat podłączenia zadajnika ZAD-ECO-V2 do falownika EURA E800

 

Zgodnie z powyższym schematem realizujemy następujące połączenia:

 • Zacisk "1" zadajnika łączymy z zaciskiem "CM" falownika,
 • Zacisk "2" zadajnika łączymy z zaciskiem "24V" falownika,
 • Zacisk "3" zadajnika łączymy z wejściem analogowym falownika "AI1",
 • Zacisk "4" zadajnika łączymy z wejściem cyfrowym falownika "DI3" uruchamiajacym obroty silnika "w przód",
 • Zacisk "5" zadajnika łączymy z wejściem cyfrowmy falownika "DI4" uruchamiającym obroty silnika "w tył",

 

Programowanie falownika EURA E-800 do współpracy z zadajnikiem ZAD-ECO-V2:

 • Główne źródło częstotliwości (parametr "F203") wybieramy zewnętrzne źródło analogowe z wejścia "AI1" w  zakresie 0-10V (wartość parametru ustaiwamy na "1"),
 • Tryb sterowania (parametr "F208") wybieramy sterowanie 2-przewodowe z listwy zaciskowej (wartość parametru ustawiamy na "1"),

 

W górę.

 

Oprogramowanie IntCom - programowanie i sterowanie falowników EURA

 

Dedykowane oprogramowanie do sterowania i programowania przemienników częstotliwości i softstartów firmy EURA - do pobrania tutaj: IntCom 2.14

Opis instalacji pakietu oprogramowania na komputerze PC ze strony producenta - LINK

Instrukcja konfiguracji falownika oraz oprogramowania IntCom - LINK

W górę.

Podłączenie wskaźnika prędkości CM22-WP do falownika EURA E800

 

Schemat podłączenia wskaźnik prędkości CM22-WP do falowników EURA E800:

Wskaźnik prędkości CM22-WP - podłączenie do falownika

 

Wskaźnik CM22-WP łączymy z falownikiem w następujący sposób:

 • Zacisk "+" zasilający wskaźnik łączymy z zaciskiem "24V" falownika (źródło napięcia +24V),
 • Zacisk "-" zasilajacy wskaźnik łączymy z zaciskem "CM" falownika (masa),
 • Zacisk "+" sygnałowy wskaźnika łączymy z zaciskiem "AO1" falownika (wyjście analogowe),
 • Zacisk "-" sygnałowy wskaźnika łączymy z zaciskiem "GND" falownika (masa dla wejść/wyjść analogowych),

 

Falownik EURA E800 konfigurujemy w następujący sposób:

 • Parametr "F431" - tryb pracy wyjścia analogowego falownika "AO1" ustawiamy na wartość "0" - sygnał na wyjściu odpowiada aktualnej częstotliwości wyjściowej falownika,
 • Parametr "F432" - wybór zakresu wyjściowego - ustawiamy na wartość "1"
 • Za pomocą przełącznika "J5" ustawiamy tryb pracy wyjścia analogowego "AO1" jako wyjście napięciowe "V",

W górę.

 

 

EURA E800 - podłączenia przełącznika i samoprzylepnego zadajnika tablicowego ZAD-V

 

 

Podłączenie zadajnika ZAD-ECO V2

 

 

Sterowanie za pomocą zadajnika ZAD-ECO V2

 

 

W górę.

 

Jak podłączyć przetwornik temperatury APAR AR553 do falownika EURA E810?

 

 

W górę.

 

EuraDV – podłączenie falownika Eura do komputera – konfiguracja i sterowanie

 

 

W górę.

 

EuraDV – podłączenie falownika Eura do komputera – konfiguracja i sterowanie?

 

 

W górę.

 

AUTOTUNIG EURA E810 - wprowadzanie danych z silnika

 

 

W górę.

 

Sterowanie wielobiegowe w falowniku Eura E810 – ustawienie kilku prędkości

 

 

W górę.

 

Facebook

AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES